Mgr. Šárka Anežková Harantová, advokátka Mgr. Šárka Anežková Harantová, advokátka

Mgr. Šárka Anežková Harantová

Specialistka nejen na právo nemovitostí.

Právní služby

Poskytuji komplexní právní služby zejména v oblasti občanského, rodinného, obchodního a trestního práva. Specializuji se zejména na problematiku závazků, realitního práva, převodů nemovitostí, věcných břemen, advokátních úschov. Kladu důraz na profesionalitu, individuální přístup ke klientovi a časovou flexibilitu. Hovořím česky a anglicky.

Občanské, rodinné a pracovní právo

 • Převody nemovitostí a sepisování veškeré smluvní dokumentace
 • Provádění advokátních úschov peněz
 • Sepisování smluv a jiných listin
 • Rozbory smluv a listin, posuzování předložených návrhů apod.
 • Zastupování v řízení o rozvodu manželství a vypořádání společného jmění manželů
 • Zastupování ve věcech úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí
 • Poskytování právní pomoci ve sporech ze smluv
 • Poskytování právní pomoci zejména v oblastech spoluvlastnických vztahů, společného jmění manželů a náhrady škody
 • Vymáhání pohledávek a zastupování v exekučním řízení
 • Poskytování právních služeb v oblasti práva nemovitostí
 • Poskytování právních služeb společenstvím vlastníků jednotek domů
 • Poskytování právních služeb v oblasti realitního práva

Obchodní právo

 • Poskytování právních služeb v oblasti bytových družstev
 • Vymáhání pohledávek a zastupování v exekučním řízení

Trestní právo

 • Poskytování komplexních právních služeb v trestním řízení

Správní právo

 • Poskytování právních služeb zejména v oblasti přestupkového zákona, silničního zákona a energetického zákona

Cena právních služeb

Odměna za služby je sjednávána individuálně vždy po dohodě s klientem, v závislosti na povaze právní věci, její náročnosti a finančních možnostech klienta.

Odměna může být sjednána jako hodinová, paušální či úkonová. Odměnu za poskytnuté právní služby lze také stanovit v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“).

Něco málo
o mně

V roce 2007 jsem absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia na univerzitě jsem absolvovala právní praxi v advokátní kanceláři i na soudě.

Advokacii se věnuji od roku 2007, kdy jsem začala pracovat jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Jitky Benešové v Ústí nad Labem a nyní vyvíjím činnost jako samostatná advokátka, zapsaná u České advokátní komory pod evidenčním číslem 13382.

V případě, že se mne klient obrátí v záležitosti o poskytnutí právní služby v oblasti převodu nemovitostí, pak připravím kompletní dokumentaci pro převod, provedu advokátní úschovu. S hypotečním specialistou (bankou) vykomunikuji finanční tok a požadavky banky na obsah smlouvy a klienta provedu celým procesem, včetně zodpovězení dotazů a zapracování připomínek smluvních stran, ověření podpisů a podání smluv na katastr nemovitostí. Do mé standardní služby patří i ověření pravosti podpisu, konverze listin a případné zastoupení v řízení před katastrem nemovitostí. Po předchozí dohodě zajistíme i expresní vyhotovení smluvní dokumentace (nejpozději do 24 hodin) včetně ověření podpisů mimo sídlo kanceláře.

Vykonávám generální praxi a poskytuji právní služby v oblasti práva soukromého i veřejného podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění. Především v těchto oblastech:

Hledám koncipienta/ ku

Přijmu koncipienta/koncipientku případně studenta posledního ročníku PF jako praktikanta. Nabízím příjemné prostředí mladé rozrůstající se kanceláře s klientelou po celé ČR. Požaduji časovou flexibilitu a příjemné vystupování, výhodou je řidičský průkaz. Znalost AJ/NJ není podmínkou. Pracovní pozice je vhodná zejména pro čerstvé absolventy právnických fakult.

V případě zájmu zašlete Vaše kontaktní údaje a životopis na email:

s.harantova@seznam.cz

Kontakt

Zavolat

Mgr. Šárka Anežková Harantová

Advokátka

Evidenční číslo advokáta: 13382

IČ: 714 46 745
Jsem plátcem DPH

Mgr. Šárka Anežková Harantová, advokátka

Sídlo advokátní kanceláře

Masarykova 1327/45
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 213 455
Tel.: +420 475 213 454
Fax:  +420 475 213 319
Mobil: +420 605 414 050

Email: advokatka@harantova.cz
Email: s.harantova@seznam.cz
Email: sekretariat@harantova.cz

Poptávkový formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadadmi ochrany osobních údajů