Cena právních služeb

Odměna advokátky je sjednávána individuelně po dohodě s klientem, v závislosti na povaze právní věci, její náročnosti a finančních možnostech klienta.

Odměna advokátky může být sjednána hodinová, paušální, či úkonová. Odměnu za poskytnuté právní služby lze také stanovit v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“).